Aquest lloc web és propietat de Don Alexandre Fontelles Brullas, amb DNI núm 46.765.157-Q, amb domicili professional en C /. Bruc, 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona, Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, amb títol expedit a Espanya i, així mateix, advocat col·legiat núm 33.171 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. La normes professionals aplicables a l’exercici de la professió d’advocat són les següents:
– Estatut General de l’Advocacia Espanyola. Reial Decret 658/2001, de 22 de juny
– Codi Deontològic, adaptat al nou Estatut General de l’Advocacia Espanyola, aprovat per Reial Decret 658/201, de 22 de juny
– Reglament de procediment disciplinari, aprovat en el ple del CGAE de 27 de febrer de 2009 la data d’entrada en vigor l’1 juny 2009
– Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 5354 de 6 abril 2009
– Modificació de l’article 40 de la Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 5821 de 18 febrer 2011
L’accés a aquesta normativa està en http://www.icab.es/normativa
La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li prego les llegiu atentament. L’accés a aquest lloc web i l’ús dels materials continguts al mateix comporta que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.
1.- Condicions d’ús
1.1 Aquest lloc web conté material preparat per Don Alexandre Fontelles Brullas amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Asimtismo, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 El material contingut en aquest lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Don Alexandre Fontelles Brullas i l’usuari d’aquest lloc web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar al senyor Alexandre Fontelles Brullas cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut autorització per remetre aquesta informació.
1.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Don Alexandre Fontelles Brullas no exerceix cap tipus de control. Don Alexandre Fontelles Brullas no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que DonAlexandre Fontelles Brullas recomani o aprovi el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat
2.1 Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Don Alexandre Fontelles Brullas no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut d’aquest lloc web o altres als quals es pugui accedir a través de la mateixa. Don Alexandre Fontelles Brullas tampoc podrà ser considerat responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
2.2 El senyor Alexandre Fontelles Brullas no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Don Alexandre Fontelles Brullas no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.

3.- Protecció de dades
3.1 La informació que rep Don Alexandre Fontelles Brullas dels usuaris d’aquest lloc web a través de la subscripció a esdeveniments promocionals o de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat per tal d’atendre la seva participació en l’esdeveniment i enviar-li informació sobre futures accions, en el primer cas, i la selecció de candidats, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per cap altra finalitat.
3.2 El senyor Alexandre Fontelles Brullas no utilitza cookies per obtenir informació relativa als usuaris del lloc web.
3.3 Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.
3.4 Les dades personals incloses en els formularis de recollida de dades estaran accessibles únicament i exclusivament al senyor Alexandre Fontelles Brullas, que li prestarà els serveis per als quals s’hagi subscrit. Si vostè no desitja que Don Alexandre Fontelles Brullas accedeixi a les dades del formulari, no ha d’omplir-ni enviar cap dada.
3.5 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció info@fontelles.com, o per correu postal a l’adreça C /. Bruc, 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix.